صبح تابستان تابستانی پیراهن محصول شماره

صبح: تابستان تابستانی پیراهن محصول شماره زندگی تصویر سبک زندگی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ساخت شبکه عصبی مینیاتوری در محیط آزمایشگاهی

محققان دانشگاه توکیو موفق به کشت یک مدل راحت مینیاتوری مغز در محیط آزمایشگاهی شده است اند که عملکرد مغز را شبیه سازی می کند. دستکاری شیمیایی یا الکتریکی سلول ها

ساخت شبکه عصبی مینیاتوری در محیط آزمایشگاهی

ساخت شبکه عصبی مینیاتوری در محیط آزمایشگاهی

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه توکیو موفق به کشت یک مدل راحت مینیاتوری مغز در محیط آزمایشگاهی شده است اند که عملکرد مغز را شبیه سازی می کند. دستکاری شیمیایی یا الکتریکی سلول های عصبی با این روش امکان پذیر هست.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، مغز انسان یک پردازشگر پیچیده و ارگانیک است که از ارتباط بین میلیاردها سلول عصبی ساخته شده است هست. معمولا محققان جهت درک عملکرد قطعات کوچک این پازل پیچیده عصبی از مدل های راحت استفاده می کنند.

محققان موسسه علوم صنعتی دانشگاه توکیو جهت ساخت چنین مدل راحت ای از میکروصفحات متحرک جهت اتصال سلول های عصبی به یکدیگر استفاده کرده اند. جهت ساخت این مدل از روش برون تنی (in vitro) استفاده شده است است که به رشد مجموعه ای از سلول ها عصبی در محیط آزمایشگاهی و در ظرف آزمایشگاهی گفته می شود.

ساخت شبکه عصبی مینیاتوری در محیط آزمایشگاهی

این سلول ها در واقع یک نسخه مینیاتوری از مغز هستند که می توانند به صورت شیمیایی یا الکتریکی دستکاری شوند. گرچه این روش جهت درک عملکرد سلول های عصبی و نحوه اتصال آنان به یکدیگر بسیار کارآمد هست، ولی با محدودیت های متفاوتی نیز مواجه هست. از جمله اینکه کنترل سلول های عصبی سخت هست؛ لیکن نورون ها میل به دارند ارتباط تصادفی داشته باشند.

در این روش میکرو صفحات متحرک هستند و می توان آنها را به یکدیگر نزدیک کرد تا نورون ها کنار یکدیگر قرار بگیرند و قادر به انتقال سیگنال های عصبی باشند.

محققان دانشگاه توکیو موفق به کشت یک مدل راحت مینیاتوری مغز در محیط آزمایشگاهی شده است اند که عملکرد مغز را شبیه سازی می کند. دستکاری شیمیایی یا الکتریکی سلول ها

نورون ها از طریق سیناپس با هم ارتباط برقرار می کنند. سیناپس ساختار خاص ای است که به فرستنده های شیمایی اجازه عبور از یک نورون به نورون دیگر را می دهد. محققان دریافتند این روش قادر به ایجاد این ارتباطات است و زمانی که یک سلول عصبی با یون های باردار الکتریکی روشن می شود، درست در همان وقت سلول عصبی مجاور نیز روشن می شود.

این روش جهت رشد و دستکاری سلول های عصبی و ارتباط سلول ها به یکدیگر بسیار کارآمد است و امید می رود در درمان بیماری های عصبی موثر باشد. نتیجه های این مطالعه در نشریه Micromachines انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | استفاده | الکتریکی | عملکرد مغز | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz